O autorze
DOŚWIADCZENIE

Kim jestem?
Zawodowo: Logopedą z siedmioletnim stażem. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku Pedagogika ze specjalizacją Logopedia oraz studia podyplomowe z Emisji i Higieny Głosu - kierunek Logopedia Medialna.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako logopeda w warszawskich przedszkolach, szkołach podstawowych oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

Dlaczego otworzyłam swój gabinet?
Uwielbiam kontakt z dziećmi i dynamiczną pracę - praca terapeuty wymaga mnóstwa energii, ciągle stawia nowe wyzwania, zmusza do poszukiwań. Każdy sukces moich pacjentów daje mi ogromną radość i satysfakcję.
Prowadzony przeze mnie gabinet logopedyczny MOVOPEDIA jest rezultatem samodzielnej i niezależnej pracy. Gabinet jest miejscem przyjaznym, gości w nim jak najwięcej zabawy i radości.

Prowadząc terapię logopedyczną zawsze pamiętam o pewnych, wypracowanych przez siebie zasadach:

Zasada wczesnego rozpoczynania terapii - im wcześniej rozpoczniemy terapię, tym większy i szybszy będzie jej efekt.
Zasada indywidualizacji - środki, metody i pomoce dostosowuję do możliwości psychofizycznych pacjenta/ucznia (do jego poziomu intelektualnego, tempa pracy, kondycji fizycznej i psychicznej) oraz do rodzaju zaburzenia - tutaj nie ma dwóch jednakowych terapii.
Zasada angażowania maksymalnej ilości zmysłów.
Zasada adekwatnego i świadomego udziału - pacjent/uczeń musi czuć potrzebę ćwiczeń i rozumieć konieczność udziału w zajęciach. Pobudzam jego zainteresowanie, podnoszę poziom motywacji, stosuję wyłącznie wzmocnienia pozytywne (nagrody, pochwały).
Zasada systematyczności.
Zasada stopniowania trudności - terapię zawsze rozpoczynam od ćwiczeń (zadań) najłatwiejszych dla pacjenta/ucznia i kolejno przechodzę do coraz trudniejszych.
Co robię na co dzień?
Oprócz prowadzenia gabinetu w Warszawie na Ursynowie, pracuje również jako logopeda szkolny w jednej z bielańskich szkół podstawowych oraz piszę artykuły: http://wgabinecielogopedy.mamadu.pl/.
Biegam, ćwiczę Yogę, eksperymentuję w kuchni. Kocham podróżować, czytać, codziennie dowiadywać się nowych rzeczy, poprawiać komuś humor, śmiać się, zatrzymywać się, planować, słuchać i poznawać ludzi a przede wszystkim pomagać.

Kim jest logopeda? w czym może pomóc, doradzić?

We współczesnym świecie trudno jest funkcjonować człowiekowi, który ma problemy z komunikacją. Logopeda zajmuje się diagnozowaniem poziomu rozwoju mowy, nieprawidłowości wymowy, przygotowaniem programu terapii.

Logopeda potrafi również ocenić poziom rozwoju poszczególnych funkcji poznawczych dziecka, takich jak spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, sprawność manualna, duża motoryka i opracować plan wspierania rozwoju tych funkcji, co pozwala na przykład na zmniejszenie ryzyka wystąpienia dysleksji.Tekst linka Tak szeroko prowadzone zajęcia gwarantują wyeliminowanie nieprawidłowości, poprawę komunikacji i polepszenie funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych.

1. Kiedy warto iść do logopedy?
Zawsze, gdy tylko coś budzi niepokój. W myśl zasady „lepiej dmuchać na zimne”. Logopeda, albo rozwieje wszelkie wątpliwości, albo pokaże jak wspierać rozwój dziecka, albo potwierdzi nasze obawy i opracuje plan terapii.
2. Co powinno budzić niepokój?
W pierwszym roku życia dziecka – brak gaworzenia, brak gestu pokazywania palcem, brak reakcji na imię, opóźniony rozwój ruchowy.
W drugim roku życia dziecka – brak łączenia dwóch wyrazów w proste zdanie, brak reakcji na pytanie „gdzie?”, brak umiejętności wykonywania prostych poleceń.
W trzecim roku – jeśli mowa jest niezrozumiała dla otoczenia, jeśli brak w mowie takich głosek jak ” l, k, g, h,w, f, ś, ź, ć, dź”, jeśli dziecko wsuwa język między zęby, jeśli dziecko niechętnie rysuje, ma kłopot z opanowaniem nauki jazdy na rowerku.
W czwartym roku życia – jeśli brak realizacji takich głosek jak „sz, ż, cz, dż”, jeśli „r” zastępowane jest przez „j”, jeśli ma kłopot z rysowaniem prostych figur, jeśli nie lubi słuchać czytanych bajek.
3. Co nie powinno uspokajać?
Nie wolno słuchać uspokajających rad w stylu ” każde dziecko rozwija się w swoim tempie”, ” ma jeszcze czas”, ” w przedszkolu się nauczy mówić”, ” to przecież chłopiec, a oni zawsze mówią później”. To prawda, że dzieci rozwijają się indywidualnie, ale wszystkie w podobnym czasie powinny przynajmniej posługiwać się prostymi zdaniami, np. "Mamo chce siusiu", "Daj mi", "Tam jedzie auto", "To moja lalka", "Chce pić" itp.


U Logopedy pomoc znajdą nie tylko dzieci z zaburzeniami mowy. Jeśli w swojej pracy używasz głosu jako narzędzia, bądź po prostu chcesz by twoja mowa była czytelna i zrozumiała dla otoczenia.Logopeda swoją pomoc oferuje osobom dorosłym.
• osoby z zaburzeniami i wadami wymowy, zarówno wrodzonymi jak i nabytymi (np. po wylewach).
• osoby pracujące głosem z następujących grup zawodowych: dziennikarze, nauczyciele, aktorzy.
• osoby, które oprócz dobrej dykcji, potrzebują w swoim zawodzie dobrej prezencji i świadomego doboru słów. Myślimy tu głównie o politykach i ludziach biznesu, często występujących publicznie.
Logopeda oferuję:
• korektę wad wymowy
• ćwiczenie emisji głosu
• ćwiczenie dykcji
• usprawnianie narządów artykulacyjnych
• naukę prawidłowego oddychania
• oswajanie tremy
• pracę nad kulturą słowa
• przygotowanie do pracy z mikrofonem
• przygotowanie do pracy z kamerą lub przed publicznością


Nie ma lepszego lub gorszego wieku na pierwszą wizytę u logopedy gdyż zakres problemów z którymi może sobie poradzić jest naprawdę szeroki. Warto pamiętać, że terapia logopedyczna pomimo, że czasem bywa długotrwała, poprawia jakość komunikacji.

Więcej porad znajdziecie na moim Facebooku Tekst linka. Zapraszam Małgorzata Stelmach.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...